O nadácii

Nadácia Križovatka ako jediná v SR už od roku 2008 pomáha deťom ohrozeným "Syndrómom náhleho úmrtia dojčiat". Čítajte viac ......

O SIDS

SIDS - Syndróm náhleho úmrtia dojčiat - ohrozuje všetky deti do cca 1 roku života. Prichádza bez varovania, keď dieťa spí. Čítajte viac ...

O projekte

Projekt "Mamička, dýcham" je hlavným projektom našej nadácie. V rámci neho pomáhame vybavovať nemocnice monitormi dychu. Čítajte viac ...

31.05.2018

Nemocnica s poliklinikou v Prievidzi so sídlom v Bojniciach dostala monitory dychu

Nemocnica s poliklinikou v Prievidzi so sídlom v Bojniciach dostala dňa 31.5.2018 darom 6 monitorov dychu BabySense I a 5 monitorov dychu BabySense 2 Pro , ktoré boli zakúpené zo sponzorských darov  Nadácie VÚB (6 ks) a spoločnosti…
viac...
30.05.2018

Nemocnica v Rimavskej Sobote dostala monitory dychu

Pediatrické oddelenie Nemocnice v Rimavskej Sobote pod vedením primárky MUDr. Danky Dragijskej dostalo darom apnoe monitory.  Dňa 30.5.2018 sme odovzdali päť monitorov dychu BabySense I, ktoré boli zakúpené zo sponzorského daru…
viac...
30.05.2018

Aj v Prešove sme darovali nové monitory dychu

Perinatologické centrum – neonatológia FNsP J.A. Reimana v Prešove pod vedením primárky MUDr. Ivety Revákovej dostalo darom apnoe monitory. Dňa 30.5.2018 sme odovzdali 15 monitorov dychu BabySense II, ktoré boli zakúpené z daru…
viac...
Partneri
  • AXA poisťovňa, a.s.
  • Teva Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.
  • Zdravotná poisťovňa Dôvera
  • Nadácia Jána Korca
  • Prvá stavebná sporiteľňa
  • SEWEX, s.r.o.

Nadácia Križovatka

  Na piesku 8, 821 05 Bratislava
  Kancelária nadácie: +421 904 897 704
  E-mail: nadaciakrizovatka@gmail.com
  IBAN: SK0809000000005126601664

  Nadácia na Facebook-u

Kontaktný formulár

321 creative people