O nadácii

Nadácia Križovatka ako jediná v SR už od roku 2008 pomáha deťom ohrozeným "Syndrómom náhleho úmrtia dojčiat". Čítajte viac ......

O SIDS

SIDS - Syndróm náhleho úmrtia dojčiat - ohrozuje všetky deti do cca 1 roku života. Prichádza bez varovania, keď dieťa spí. Čítajte viac ...

O projekte

Projekt "Mamička, dýcham" je hlavným projektom našej nadácie. V rámci neho pomáhame vybavovať nemocnice monitormi dychu. Čítajte viac ...

21.02.2018

NsP sv. Barbory v Rožňave dostala monitory dychu

Dňa 21.2.2018 Detské oddelenie - neonatológie, Nemocnice s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s. pod vedením primárky MUDr. Márie Nemčekovej dostalo darom 8ks monitorov dychu Babysenese II.   
viac...
21.02.2018

Klinika neonatológie LF UPJŠ a DFN v Košiciach dostala monitory dychu

Klinika neonatológie LF UPJŠ a DFN v Košiciach pod vedením prednostu kliniky MUDr. Petra Krcha, PhD. dostala dňa 21.2.2018 darom 10ks monitorov dychu Babysense II. Ďakujeme za exkurziu po oddelení a milé prijatie. 
viac...
21.02.2018

Trebišovský novorodenci dostali nové monitory dychu

Dňa 21.2.2018 sme stihli ešte obdarovať neonatologické oddelenie Nemocnice Trebišov a.s., pod vedením primárky MUDr. Gabriely Dučovej. Darom dostali 7 monitorov dychu Babysebse II.  
viac...
Partneri
  • AXA poisťovňa, a.s.
  • Teva Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.
  • Zdravotná poisťovňa Dôvera
  • Nadácia Jána Korca
  • Prvá stavebná sporiteľňa
  • SEWEX, s.r.o.

Nadácia Križovatka

  Na piesku 8, 821 05 Bratislava
  Kancelária nadácie: +421 904 897 704
  E-mail: nadaciakrizovatka@gmail.com
  IBAN: SK0809000000005126601664

  Nadácia na Facebook-u

Kontaktný formulár

321 creative people